ประกาศผลสอบเข้าโรงเรียน

Go down

ประกาศผลสอบเข้าโรงเรียน

ตั้งหัวข้อ by c0n@n007 on Tue Mar 10, 2009 4:21 pm

ประกาศผลสอบเข้าโรงเรียน
รายชื่อผู้ที่สายติดสายศิลป์-ฝรั่งเศส
10002 น.ส.พรชนก พูน
10003ด.ญ.ปรีดิพัทธ์ เหลืองอ่อน
10006ด.ญ.อิศราวดี วงศ์ผาสุกโชติ
10007น.ส.วรรณรดา วรรณานิภายน
10013น.ส.จิตสุภา ถาวระ
10015น.ส.วรินทร์พร เบ็ญจศักดิ์
10022นายธีรภัทร ทัลวัลลิ์
10027น.ส.ณัฐชยา สุวรรณศรี
10028น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์จันทร์สระแก้ว
10033ด.ญ.วีรยา พรหมพิริยะ
10039น.ส.อรอุษา จิระภัทรศิลป
10040 น.ส.อภิชญา พานิชตระกูล
10041 น.ส.ตวิษา บุนนาค
10043 น.ส.ปาณัสม์ อินทุภูติ
10057 น.ส.จงชญา นิติวรภัทร
10076 ด.ญ.สุกัญญา เจริญวีรกุล
10077 น.ส.ศิรดา จีระออน
10081 น.ส.รวิสรา สัตยาบัน
10098 ด.ช.จิรภาส อมรปิติเจริญ
10103 น.ส.กัญญณัฐ วัฒนเหล่าวิชย์
10106 ด.ญ.ประภัสสร เจียมวงษา
10118 ด.ญ.ศุภศิรินทร์ นิลกำแหง
10135 ด.ญ.บุญญินท์ อนันต์พงษ์สุข
10143 ด.ช.เดชาธร สีหาบุตร
10157 ด.ญ.พรพรรณ ปุณณกะศิริกุล
10166 ด.ญ.รับขวัญ ยอดมณี
10174 น.ส.พยุดา พฤกษ์ธรางกรู
10187 นายพลชิต ชองขันปอน
10196 น.ส.มนัสนันท์ อัครภัทรวงศ์
10198 น.ส.จิรภา ศัลยพงษ์
10216 ด.ญ.รุจรดา เชี่ยวชาญชัย
10218 น.ส.นภสร เวชพราหมณ์
10229 นายเอื้ออังกูร สันติรงยุทธ
10231 นายปัถย์ ยอดมณี
10239 ด.ญ.ศรัณย์พร เทือกสุบรรณ
10260 ด.ช.กษิดิ์เดช เดชพันธ์
10268 นายภิมุข เทียมเศวต
10272 นายสันติภาพ จรัสแผ้ว
10275 ด.ญ.ชัญญา รุจิเรกานุสรณ์
10280 ด.ช.ศุภชัย ทองหงษ์
10290 น.ส.วรุณกาญจน์ มนตรีโพธิ์
10294 น.ส.รพีพร สังข์จำปา
10298 น.ส.พิมพ์พร บัวทอง
10300 นายภูมิ เกิดแสง
10305 น.ส.นภัสศรณ์ พื้นบนธนานันท์
10350 น.ส.พิชชาพร ตุรงค์เรือง
10359 น.ส.นภัสสร วิทยาศัย
10382 น.ส.อุษารัชต์ กฤตยพรพงศ์
10402 นายปัฐน์ จิตร์เที่ยงแท้
10416 ด.ญ.โสภณา พันธ์โสตถี
10425 ด.ช.วิทิต จันทร์แก้ว
10454 นายวีระชัย ทรัพย์ทวีวุฒิ
10464 ด.ญ.นรมน แก้วกำชัยเจริญ
10477 น.ส.เบญจรัตน์ วันคนิตย์
10484 นายปฐกรณ์ บัวตูม
10511 น.ส.ณิชกานต์ อุสายพันธ์
10519 น.ส.ธัญชนกเจริญวิสุทธิวงศ์
10530 ด.ญ.สิริอร วัชรานาถ
10535 ด.ญ.ศิรตา นวลนุ่น
10542 น.ส.อรณิชา ยอดพินิจ
10584 นายธาม สิงห์พัฒนากุล
10593 น.ส.บุศรินทร์ จงเกษมสุข
10595 น.ส.ภาพเพรง เลี้ยงสุข
10604 น.ส.พิมพ์ขวัญ เงยวิจิตร
10632 นายยศวัจน์ เกษมกมลพงศ์

รายชื่อศิลป์สเปน TUรุ่น72
70007 ด.ญ.กมลนัทธ์ บุญเสริฐ ภาษา-สเปน
70008 น.ส.ภคพร โต๊ะวิเศษสุข ภาษา-สเปน
70028 นายตรีเทพ ศรีสง่า ภาษา-สเปน
70032 นายณัฐชนน วะนา ภาษา-สเปน
70036 น.ส.สายธาร ระยับพันธุ์ ภาษา-สเปน
70039 ด.ญ.ทิพาพร อรรถศิวานนท์ ภาษา-สเปน
70058 น.ส.พรรณพัทธ ธรรมศรีสวัสดิ์ ภาษา-สเปน
70063 ด.ช.ฐปนัท วิมลเก็จ ภาษา-สเปน
70066 นายธีระวัฒน์ ปัทมาลัย ภาษา-สเปน
70067 ด.ญ.อภิษฎา สุวรรณสุขโรจน์ ภาษา-สเปน
70079 น.ส.ณัชชา มีสุวรรณเดชา ภาษา-สเปน
70089 น.ส.อลิษา หลังยาหน่าย ภาษา-สเปน
70091 ด.ญ.ศิรดา จาติกวณิช ภาษา-สเปน
70098 น.ส.อันธิกา พลเสน ภาษา-สเปน
70103 ด.ญ.วายามะ เรืองฤทธิ์ ภาษา-สเปน
70118 ด.ญ.ดิษรินทร์ โตวิกกัย ภาษา-สเปน
70147 น.ส.ธรณ์วรัตย์ เลาจริยกุล ภาษา-สเปน
70150 นายบุญฤทธิ์ ผ่องรัศมีโรจน์ ภาษา-สเปน
70159 น.ส.หทัยรัตน์ จรัสวสันต์ ภาษา-สเปน
70181 นายนิรวิทธ์ ภาคอุทัย ภาษา-สเปน
70184 ด.ญ.กอแก้ว กัมปนานนท์ ภาษา-สเปน
70198 นายพีรพงษ์ อยู่หุ่น ภาษา-สเปน
70209 น.ส.บัณฑิตา หฤทัยวิจิตรโชค ภาษา-สเปน
70217 ด.ญ.พรอาภา พุทธพิทักษ์ ภาษา-สเปน
70238 นายโยธนา กุนศิล ภาษา-สเปน

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ติดด้วยครับ
avatar
c0n@n007
Admin

Male จำนวนข้อความ : 82
Age : 26
Registration date : 27/01/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://tufrancais.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

กวดวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ปูพื้นฐานทางภาษาให้แข็งแกร่ง กำจัดจุดอ่อนทางภาษา เพื่ออัพเกรดที่โรงเรียน หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตั้งหัวข้อ by frenchlebonheur on Tue Mar 13, 2012 11:06 pm

สอนพิเศษภาษาฝรั่งเศสระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ปูพื้นฐานทางภาษาให้แข็งแกร่ง กำจัดจุดอ่อนทางภาษา [ No. 55790 ]
LE BONHEUR “http://whoza26.hi5.com
http://blog.eduzones.com/studywizchiangmai/webboard_view.php?question_id=55790

tel 084-718-2290 หรือ085 055 7074 frenchlebonheur@hotmail.com Laughing

กวดวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ปูพื้นฐานทางภาษาให้แข็งแกร่ง กำจัดจุดอ่อนทางภาษา เพื่ออัพเกรดที่โรงเรียน หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาฝรั่งเศสโดยตรง และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี สามารถสอนได้ทุกระดับ ตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจนถึงระดับสูงเพื่อนำไปสอบเรียนต่อประเทศ...


อัตราค่าเรียน :

แบบที่ 1 เรียนเป็นกลุ่ม 2 – 5 คน คนละ 2,000 บาท/เดือน
พร้อมหนังสือ เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมงครึ่ง
แบบที่ 2 เรียนติวเดี่ยว คนละ 2,500 บาท/เดือน
พร้อมหนังสือ เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมงครึ่ง
แบบที่ 3 เรียนติวเดี่ยว คลละ 1700 บาท /เดือน
พร้อมหนังสือ เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 2 ชม ครึ่ง

เนื้อหาการเรียนการสอน

ระดับ ม.ต้น – ม.4 :

หลักการอ่านออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกอ่าน, ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกหัด, ศัพท์และสำนวนสำหรับผู้เริ่มเรียน, เรียนและฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น, เรียนและฝึกการเขียนประโยคอย่างง่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น


ระดับ ม.5 :

ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้น และเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกหัด,ศัพท์และสำนวนระดับกลาง, ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบPAT 7.1’, เรียน-ฝึกสนทนาภาษาฝรั่ง-เศส, เรียน-ฝึกการเขียนประโยคที่หลากหลาย, ฝึกการอ่านบทความ และเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส


ระดับ ม.6 :
สรุปหลักไวยากรณ์ครบถ้วนตรงประเด็นพร้อมเทคนิคตะลุยข้อสอบPAT 7.1’’อย่างเข้มข้น, ศัพท์-สำนวนที่ใช้ในPAT 7.1’’ และที่ใช้ในมหาลัย, เรียนฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศส, เรียนฝึกเขียนบทความภาษาฝรั่งเศส, ฝึกการอ่านบทความขั้นสูง และเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส

สถานที่เรียน LE BONHEUR มี 2 สาขานะคะ ที่ลาดพร้าววังหิน กับ บางแค หรือตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสใน (วันธรรมดา) คะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ

frenchlebonheur
ผู้ใช้ทั่วไป
ผู้ใช้ทั่วไป

จำนวนข้อความ : 15
Registration date : 08/01/2012

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ